محصولات

  • کربنات روی

    کربنات روی

    کربنات روی به صورت پودری سفید رنگ آمورف، بی مزه ظاهر می شود. جزء اصلی کلسیت، در منطقه هوازدگی یا اکسیداسیون معدنی ثانویه ذخایر سنگ حاوی روی تشکیل می شود و گاهی اوقات توده سنگ کربنات جایگزین ممکن است سنگ معدن روی را تشکیل دهد. کربنات روی به عنوان قابض سبک تهیه کالامین، محافظ پوست، مواد اولیه محصولات لاتکس.