محصولات

  • صمغ زانتان (XC Polymer)

    صمغ زانتان (XC Polymer)

    صمغ زانتان با خاصیت رئولوژیکی منحصر به فرد، حلالیت در آب خوب، بر روی پایداری حرارتی و اسیدی و قلیایی و انواع نمک ها سازگاری خوبی دارد، به عنوان غلیظ کننده، عامل تعلیق، امولسیفایر، تثبیت کننده، می تواند به طور گسترده در مواد غذایی، روغن، دارو و ... استفاده شود. بنابراین در بیش از 20 صنعت، در حال حاضر بزرگترین تولید جهان است و دارای طیف گسترده ای از کاربردهای پلی ساکاریدهای میکروبی است.