محصولات

  • برمید

    برمید

    برمید کلسیم و توزیع سیال آن عمدتاً برای سیال تکمیل حفاری نفت در دریا و سیال سیمان، خواص سیال کار: ذرات یا تکه های کریستالی سفید، بی بو، طعم شور و تلخ، وزن مخصوص 3.353، نقطه ذوب 730 ℃ (تجزیه) استفاده می شود. نقطه جوش 806-812 ℃، به راحتی در آب حل می شود، محلول در اتانول و استون، نامحلول در اتر و کلروفرم، در هوا برای مدت طولانی زرد می شود، دارای رطوبت بسیار قوی، محلول آبی خنثی است.