محصولات

  • کربوکسی متیل نشاسته سدیم (CMS)

    کربوکسی متیل نشاسته سدیم (CMS)

    نشاسته کربوکسی متیل یک اتر نشاسته آنیونی است، یک الکترولیت که در آب سرد حل می شود.کربوکسی متیل نشاسته اتر اولین بار در سال 1924 ساخته شد و در سال 1940 صنعتی شد. این یک نوع نشاسته اصلاح شده است، متعلق به نشاسته اتری، نوعی ترکیب پلیمری آنیونی محلول در آب است.این بی مزه، غیر سمی است، زمانی که درجه جایگزینی آن بیشتر از 0.2 باشد، قالب گیری آن آسان نیست و به راحتی در آب حل می شود.