محصولات

  • دوشاخه مهره

    دوشاخه مهره

    روش صحیح پرداخت هزینه نشت چاه در چاه نفت، افزودن مواد مسدود کننده به سیال حفاری است. محصولات الیافی (مانند کاغذ، پوسته پنبه دانه، و غیره)، ذرات معلق (مانند پوسته مهره) و تکه های پوسته وجود دارد. (مثل میکای پولکی).مواد فوق به نسبت ترکیب با هم یعنی Nut Plug.
    برای مسدود کردن شکستگی‌های حفاری و سازندهای متخلخل مناسب است و اگر با سایر مواد مسدود کننده مخلوط شود بهتر است.