محصولات

  • کلرید کلسیم

    کلرید کلسیم

    کلرید کلسیم-CaCl2 یک نمک معمولی است.به عنوان یک هالید یونی معمولی رفتار می کند و در دمای اتاق جامد است. این ماده به رنگ سفید، پوسته، گلوله است و به راحتی رطوبت را جذب می کند.
    در صنعت نفت، از کلرید کلسیم برای افزایش چگالی آب نمک بدون جامد و جلوگیری از انبساط خاک رس در فاز آبی سیال حفاری امولسیونی استفاده می شود.