محصولات

  • سدیم کربوکسی متیل سلولز (CMC)

    سدیم کربوکسی متیل سلولز (CMC)

    سدیم کربوکسی متیل سلولز (CMC) پرمصرف ترین و بیشترین مقدار سلولز در جهان امروز است.این عمدتاً در عامل تصفیه گل حفاری صنعت نفت، مواد شوینده مصنوعی، مواد شوینده ارگانیک، عامل اندازه گیری چاپ و رنگرزی منسوجات، ویسکوزیفایر کلوئیدی محلول در آب محصولات شیمیایی روزانه، ویسکوزیفایر و امولسیفایر صنایع دارویی، ویسکوزیفایر صنایع غذایی، صنایع سرامیک و چسب صنعتی استفاده می شود. به عنوان یک لخته ساز در تصفیه آب، عمدتاً در تصفیه لجن فاضلاب استفاده می شود که می تواند محتوای جامد کیک فیلتر را بهبود بخشد.