محصولات

 • آنیون پلی اکریل آمید هیدرولیتیک جزئی (PHPA)

  آنیون پلی اکریل آمید هیدرولیتیک جزئی (PHPA)

  آنیون پلی اکریل آمید هیدرولیتیک جزئی (PHPA) برای جابجایی روغن برای بازیافت روغن سوم استفاده می شود.این یک ماده گل حفاری با عملکرد خوب است.اغلب در حفاری، تصفیه آب فاضلاب صنعتی، تصفیه لجن معدنی و صنعت کاغذ استفاده می شود.
 • پلی آکریل آمید (PAM)

  پلی آکریل آمید (PAM)

  تصفیه آب:
  کاربرد PAM در صنعت تصفیه آب عمدتاً شامل سه جنبه است: تصفیه آب خام، تصفیه فاضلاب و تصفیه آب صنعتی.
  در تصفیه آب خام، PAM را می توان همراه با کربن فعال برای متراکم کردن و شفاف کردن ذرات معلق در آب زنده استفاده کرد.